Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu
Konkurs 13

Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu

Numer wniosku: 9 T12B 010 13
Kierownik: dr hab. Stanisław Ostaficzuk
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 300 000
Konkurs: 13