Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza specjacyjna toksycznych metali w glebach jako jeden z elementów monitoringu środowiska
Konkurs 13

Analiza specjacyjna toksycznych metali w glebach jako jeden z elementów monitoringu środowiska

Numer wniosku: 3 T09A 051 13
Kierownik: dr hab. Jerzy Golimowski
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 22 500
Konkurs: 13