Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza rozwoju psychoseksualnego młodzieży w wieku 15-20 lat z rozpoznaniem zespołu Downa
Konkurs 13

Analiza rozwoju psychoseksualnego młodzieży w wieku 15-20 lat z rozpoznaniem zespołu Downa

Numer wniosku: 4 P05E 028 13
Kierownik: dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
Instytucja realizująca: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 25 000
Konkurs: 13