Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza przyczyn korozyjnego pękania elementów samolotów na przykładzie wybranej wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej
Konkurs 13

Analiza przyczyn korozyjnego pękania elementów samolotów na przykładzie wybranej wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej

Numer wniosku: 9 T12C 053 13
Kierownik: dr inż. Eugeniusz Sitko
Instytucja realizująca: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 300 000
Konkurs: 13