Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza pracy i optymalizacja emitujących powierzchniowo planarnych laserów dielektrycznych nowej generacji posiadających dwuwymiarowy rezonator z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, jako źródeł promieniowania koherentnego dla potrzeg optoelek
Konkurs 13

Analiza pracy i optymalizacja emitujących powierzchniowo planarnych laserów dielektrycznych nowej generacji posiadających dwuwymiarowy rezonator z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, jako źródeł promieniowania koherentnego dla potrzeg optoelek

Numer wniosku: 8 T11B 005 13
Kierownik: dr hab. inż. Michał Malinowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektroniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 182 738
Konkurs: 13