Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza polityki temperaturowej dla reakcji enzymatycznej w bioreaktorze okresowym
Konkurs 13

Analiza polityki temperaturowej dla reakcji enzymatycznej w bioreaktorze okresowym

Numer wniosku: 3 T09C 007 13
Kierownik: dr hab. inż. Marek Wójcik
Instytucja realizująca: AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 000
Konkurs: 13