Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza obciążeń treningowych zawodników Taekwon-do na poziomie mistrzowskim
Konkurs 13

Analiza obciążeń treningowych zawodników Taekwon-do na poziomie mistrzowskim

Numer wniosku: 4 P05D 027 13
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Sozański
Instytucja realizująca: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 49 300
Konkurs: 13