Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza numeryczna, statyczna i dynamiczna modelu kręgosłupa ludzkiego
Konkurs 13

Analiza numeryczna, statyczna i dynamiczna modelu kręgosłupa ludzkiego

Numer wniosku: 8 T11F 014 13
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 000
Konkurs: 13