Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza infekcyjnych przyczyn porodów przedwczesnych i przedwczesnego odpływania płynu owodniowego
Konkurs 13

Analiza infekcyjnych przyczyn porodów przedwczesnych i przedwczesnego odpływania płynu owodniowego

Numer wniosku: 4 P05E 059 13
Kierownik: dr Przemysław Oszukowski
Instytucja realizująca: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 280 000
Konkurs: 13