Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza i zbadanie zależności w rozmieszczeniu gatunków lasów liściastych i borów na Pomorzu
Konkurs 13

Analiza i zbadanie zależności w rozmieszczeniu gatunków lasów liściastych i borów na Pomorzu

Numer wniosku: 6 P04G 039 13
Kierownik: dr Agnieszka Popiela
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 46 000
Konkurs: 13