Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa pracy zawieszeń naczyń oraz lin wyrównawczych w aspekcie opracowania kryteriów ich projektowania i eksploatacji
Konkurs 13

Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa pracy zawieszeń naczyń oraz lin wyrównawczych w aspekcie opracowania kryteriów ich projektowania i eksploatacji

Numer wniosku: 9 T12A 042 13
Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Wolny
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 100 000
Konkurs: 13