Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Aktywność państwa w gospodarce polskiej w latach 90-tych
Konkurs 13

Aktywność państwa w gospodarce polskiej w latach 90-tych

Numer wniosku: 1 H02C 030 13
Kierownik: prof.zw.dr hab. Janusz Beksiak
Instytucja realizująca: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekonomii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 210 000
Konkurs: 13