Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Aktywność biologiczna gleby skażonej ropą i jej pochodnymi w procesie detoksykacji
Konkurs 13

Aktywność biologiczna gleby skażonej ropą i jej pochodnymi w procesie detoksykacji

Numer wniosku: 7 T07G 034 13
Kierownik: prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 37 000
Konkurs: 13