Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Aerotriangulacja cyfrowa metodą korelacji
Konkurs 13

Aerotriangulacja cyfrowa metodą korelacji

Numer wniosku: 9 T12E 007 13
Kierownik: dr hab. inż. Romuald Kaczyński
Instytucja realizująca: INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geodezji i Miernictwa Górniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 250 000
Konkurs: 13