Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Adaptacyjne sterowanie prewencyjno-restytucyjne systemami elektroenergetycznymi
Konkurs 13

Adaptacyjne sterowanie prewencyjno-restytucyjne systemami elektroenergetycznymi

Numer wniosku: 8 T10B 047 13
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 95 000
Konkurs: 13