Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13
Konkurs 13

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Archeologiczne zdjęcie w Nymphaion" cz.II (Mapa archeologiczna Nymphaion) INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjna identyfikacja, filtracja i regulacja w zastosowaniu do aktywnego tłumienia hałasu POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjna kompresja i odtwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym wykorzystujące analizę ekstremalną i filtrację cyfrową w formacie modulacji delta AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI I ELEKTROTECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne sterowanie prewencyjno-restytucyjne systemami elektroenergetycznymi POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Aerotriangulacja cyfrowa metodą korelacji INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII decyzja - zakwalifikowany
Aktywne systemy wspomagania decyzji - metodyka i zastosowania POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywność biologiczna gleby skażonej ropą i jej pochodnymi w procesie detoksykacji POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność państwa w gospodarce polskiej w latach 90-tych SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Alkilopochodne imidazolu jako ligandy kompleksotwórcze i reagenty ekstrakcyjne dla jonów Cu(II) i Cd(II) AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Alternatywne proekologiczne formulacje pestycydowe INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Analiza aberracji chromosomowych i próba identyfikacji genu(ów) powodujących niepłodność u mężczyzn INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza dokładności pewnych przybliżonych metod oceny niepewności całkowitej wyniku pomiarów POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa pracy zawieszeń naczyń oraz lin wyrównawczych w aspekcie opracowania kryteriów ich projektowania i eksploatacji AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiczna ruchu dwunoga POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu Polskim AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza i badania możliwości wykorzystania interferometru laserowego jako układu pomiaru przemieszczenia w maszynach sterowanych numerycznie PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO LASERTEX SP. Z O.O. decyzja - zakwalifikowany
Analiza i badania wpływu transformatora położenia kątowego na błędy przetwarzania w układach cyfrowego pomiaru kąta WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE decyzja - zakwalifikowany
Analiza i ocena procesu konwekcyjnego suszenia roślin zielonych z wykorzystaniem energii słonecznej SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŹYNIERII PRODUKCJI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i prognozowanie statystyczne populacji pacjentów z chorobą wieńcową leczonych operacyjnie AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i zbadanie zależności w rozmieszczeniu gatunków lasów liściastych i borów na Pomorzu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5