Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania porównawcze nad częstością raka tarczycy w obszarze Krakowa i Uppsali. Badania międzynarodowe, międzydyscyplinarne COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania porównawcze nad zastosowaniem nowych metod alternatywnych in vitro do oceny działania drażniącego substancji chemicznych INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA decyzja - zakwalifikowany
Badania procesu spajania ceramiki azotkowej z metalami POLITECHNIKA WARSZAWSKA decyzja - zakwalifikowany
Badania procesów i rozwój konstrukcji silnika Stirlinga POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania procesów inicjowania i tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania procesów magneto-elektrycznych i wgłębnego rozkładu przewodnictwa w obszarach sejsmicznych INSTYTUT GEOFIZYKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania prospektywne systemowej prawej komory u dzieci po operacyjnym leczeniu przełożenia wielkich pni tętniczych metodą Senninga COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania przestrzenne i architektoniczne obszarów górskich województwa krośnieńskiego i przemyskiego dla potrzeb turystyki, wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego w aspekcie ożywienia gospodarczego terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ ARCHITEKTURY decyzja - zakwalifikowany
Badania skuteczności biologicznej promieniowania o wysokim LET, na przykładzie neutronów różnych energii INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania skutków obróbki mikrofalowej materiałów opakowaniowych i opakowań, przeznaczonych dla żywności CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OPAKOWAŃ decyzja - zakwalifikowany
Badania spektroskopowe kompleksów kwasu azotowego i azotawego z węglowodorami UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania stanu TICT w sztywnych matrycach polimerowych oraz lepkich rozpuszczalnikach - pomiary kierunków momentów przejść i widm anizotropii emisji UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania struktury lipopolisachrydów z gatunków Rhizobium loti i R. huakuii, bakterii należących do odrębnej grupy filogenetycznej Rhizobiaceae UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Badania symulacyjne zintegrowanego układu maszyn i urządzeń do robót wybierkowych CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA KOMAG decyzja - zakwalifikowany
Badania technologiczne obrazów z okresu od XV do XVIIIw. na podobraziu drewnianym (malarstwo północnoeuropejskie i włoskie). Analiza stylistyczna i historyczna badanych obrazów UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE MUZEUM decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu gradientu prędkości wiatru w warunkach nieustalonych na obciążenia i bezpieczeństwo pracy żurawi okrętowych INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu ochrony katodowej na własności mechaniczne stali na konstrukcje okrętowe CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu warunków pomiaru, konstrukcji urządzenia i metody pomiaru na własności metrologiczne wielospektralnych urządzeń podczerwieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE decyzja - zakwalifikowany
Badania wybranych konstrukcji transformatorów wysokiej częstotliwości za pomocą metody elementów skończonych przy pomocy programu ANSYS POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania własności powierzchni metali, stopów i granicy faz metal/ciecz smarująca metodami elektrochemicznymi w warunkach nanotribologicznych UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany