Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania nad chimeryzmem limfocytarnym u owiec rasy Booroola INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU decyzja - zakwalifikowany
Badania nad domenową strukturą enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych klasy IIS UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Badania nad fotokatalicznym sposobem usuwania ropopochodnych zanieczyszczeń środowiska z użyciem modyfikowanego TiO2 POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad grzybami saprofitycznymi i ektomikoryzowymi jodły i buka na granicy zasięgu tych drzew w Polsce Środkowej UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad mechanizmami odporności wybranych odmian jabłoni na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch.) INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad molekularną identyfikacją nosicieli genu wysokiej plenności FecB u owiec krzyżówkowych z udziałem rasy merynos Booroola i wpływem tego genu na cechy użytkowości mięsnej SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad możliwością rolniczego wykorzystania osadów z miejskich oczyszczalni ścieków AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad naturalną i sztuczną inteligencją za pomocą automatyzacji rozumowań UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad oddziaływaniem współzależnym jonów kadmu, ołowiu, rtęci i niklu w procesie nagromadzania srebra przez pieczarkę dwuzarodnikową Agaricus bisporus UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem metody wytwarzania kompozytu z węglika krzemu AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem pancerzy z kompozytów INSTYTUT TECHNICZNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH MORATEX decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem technologii nadmuchiwanej odzieży termoizolacyjnej INSTYTUT TECHNICZNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH MORATEX decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem węglowego materiału kompozytowego przeznaczonego do budowy akumulatora ciepła reakcji chemicznej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad otrzymywaniem uszlachetnionych surowców pakowych dla nowej generacji wyrobów węglowych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad partycją niskokopiowych plazmidów do komórek potomnych w czasie podziału komórkowego INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad patomechanizmem i terapią Colitis X AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad przeżyciem krioprezerwowanej płodowej istoty czarnej wszczepionej do mózgu dorosłego szczura oraz nad odpowiedzią gospodarza na przeszczep INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII decyzja - zakwalifikowany
Badania nad retardacyjnym działaniem nowych związków pochodnych s-triazyn w zbożach INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO ODDZIAŁ W PSZCZYNIE decyzja - zakwalifikowany
Badania nad rolą apoptozy w regulacji wydzielania prolaktyny przez przysadkę AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU decyzja - zakwalifikowany
Badania nad rolą kompleksu receptorowego GABAa/benzodiazepinowego w ośrodkowych działaniach alkoholu AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany