Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania dynamiki elektrycznych układów potrzeb własnych elektrowni w stanach awaryjnych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego pracującego w strukturze połączonych systemów elektroenergetycznych krajów Europy Zachodniej UCPTE POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania dynamiki i dokładności suportu narzędziowego z elektrycznym napędem liniowym w zastosowaniu do toczenia i szlifowania przedmiotów nieokrągłych OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OBRABIAREK I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania elektrod wolframowych POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania elementów strunobetonowych o prostokątnym przekroju drążonym poddanych skręcaniu POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania fenomenologicznych aspektów teorii supersymetrycznych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania fizykochemiczne i biologiczne 2-CdA i pochodnych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania genetyczne i kliniczne dziecięcego i młodzieńczego rdzeniowego zaniku mięśni zależność pomiędzy fenotypem i genotypem INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania geochemiczno-mineralogiczne pyłów technologicznych i ich wpływ na środowisko UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Badania gospodarki tłuszczowej u dzieci chorych na mukowiscydozę: korelacja pomiędzy stężeniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w surowicy a endogennie i egzogennie uwarunkowaną ekspresją choroby AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I decyzja - zakwalifikowany
Badania heterostruktur niedopasowanych ze związków półprzewodnikowych III-V INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania historii zasięgów i aktualnego rozmieszczenia kenofitów w Polsce. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania in vitro nad immunobiologicznymi reakcjami pomiędzy zarodkami bydlęcymi w stadium przedimplantacyjnym a Ureaplasma diversum AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania katalityczne i elektrokatalityczne w układzie polianilina/heteropolianion POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania kinetyki procesu inwersji azotanu (III) sodu za pomocą kwasu azotowego (V) POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania korelacji struktura-aktywność w wybranych stilbenowo-triazynowych rozjaśniaczach optycznych INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania magnetycznych właściwości wybranych związków ziem rzadkich o strukturze typu AuCu3 - metodą sprężystego i niesprężystego rozpraszania neutronów INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania mechanizmu degradacji receptora V2 wazopresyny UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania modelowe i doświadczalne automatycznego przełączania biegów pod obciążeniem w ciągniku rolniczym POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania modelowe stalowych przęseł mostów kolejowych zakrzywionych w planie POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad bezpośrednim oksyetylenowaniem estrów metylowych kwasów tłuszczowych INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA decyzja - zakwalifikowany