Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Architektury zintegrowanych systemów informacyjnych organizacji gospodarczych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Archiwum Filomatów UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ POLONISTYKI decyzja - zakwalifikowany
Asocjacja pomiędzy podatnością na rozszczep kręgosłupa a polimorfizmem genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Aspekty epidemiologiczno-kliniczne bąblowicy wywołanej przez Echinococcus multilocularis w wybranych rejonach kraju o zwiększonym ryzyku zachorowania INSTYTUT MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ decyzja - zakwalifikowany
Asymptotyka rozwiązań nieliniowych równań ewolucyjnych w mechanice ośrodków ciągłych UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Asymptotyka rozwiązań równań parabolicznych UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Atlas geotechnicznych właściwości skał Polski - część III (Jura Krakowsko-Częstochowska) UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Atlas palinoflory neogenu Polski oraz rekonstrukcja zmian flory i klimatu na podstawie palinologii INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA PAN decyzja - zakwalifikowany
Automatyczna regulacja zawartości popiołu w odpadach z procesu flotacji węgla POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Automatyzacja procedur prognozowania trwałości elementów maszyn z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ decyzja - zakwalifikowany
Automatyzacja systemu eksploatacji wozów bojowych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Autonomiczne sterowanie bezpilotowym samolotem realizującym zadany programowo plan lotu INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Awifauna Polski- synteza wiedzy o stanie i kierunkach zmian UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania anionowej polimeryzacji oksiranów inicjowanej wodorkiem potasu CENTRUM CHEMII POLIMERÓW PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania autonomicznych systemów sterowania i nawigacji bezzałogowego aparatu latającego POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania centrów luminescencji w minerałach UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Badania cytotoksycznego działania reaktywnych form tlenu i azotu POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania diagnostyczno-epidemiologiczne szczepów Mycobacterium tuberculosis przy wykorzystaniu nowoczesnych metod diagnostycznych CENTRUM MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania doświadczalne nad regulacją przepływu w nerwach obwodowych w warunkach fizjologii i doświadczalnie wywołanej cukrzycy AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania doświadczalne nad rolą bezpośredniego naczyniowego połączenia pomiędzy nadnerczem a nerką w patogenezie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany