Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza teoretyczna pomiaru współczynnika przewodnictwa cieplnego cienkich warstw o wysokiej twardości POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu tarcia materiałów roślinnych AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ TECHNIKI I ENERGETYKI ROLNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza teoretyczno-doświadczalna zjawiska przebicia w zespolonym węźle żelbetowej płyty ze słupem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu czynników technologicznych na jakość przekładni stożkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu stopnia utleniania materiałów wyjściowych na wybrane właściwości fizyko-mechaniczne spiekanego stopu na osnowie wolframu stosowanego na penetratory WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ UZBROJENIA I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza wrażliwości algorytmów adaptacyjnych w sieciach neuronowych i rozmytych systemach eksperckich INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza wrażliwości w problemach dynamiki i stateczności prętów cienkościennych o przekroju otwartym POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza wrażliwości wibroakustycznego modelu układu płytowego AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wybranych układów dynamicznych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu z nieliniowościami bezinercyjnymi typu wielomianowego POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza wybranych zjawisk w próżniowym łuku łączeniowym dla celów doskonalenia technik przerywania łuku prądu stałego w próżni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza wzrostu zorientowanej eutektyki siluminu AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza zjawisk elektromagnetycznych w dławikach stosowanych w energetycznych układach przekształtnikowych dla potrzeb komputerowego wspomagania projektowania POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmian dynamiki i termiki jeziora pod wpływem pracy elekrtowni szczytowo-pompowej (na przykładzie Jeziora Źarnowieckiego) INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmienności miąższości pokładów węgla kamiennego warstw siodłowych i dolnych rudzkich w części wschodniej siodła głównego GZW UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Analiza, opracowanie i badania weryfikacyjne wielowidmowego pirometru podczerwieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza, opracowanie i badania weryfikacyjne wysokoczułych fotoodbiorników do dalmierzy laserowych oraz innych zastosowań specjalnych pracujących w zakresie widmowym bezpiecznym dla oczu WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE decyzja - zakwalifikowany
Antropomorficzny system wizyjny AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Antyk romantyczny- model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków) UNIWERSYTET WARSZAWSKI OŚRODEK BADAŃ NAD TRADYCJĄ ANTYCZNĄ W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ decyzja - zakwalifikowany
Aparatura wraz z procedurami metrologicznymi nowej generacji do pomiaru parametrów drgań mechanicznych emitowanych do środowiska przez pojazdy drogowe GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Architektoniczne, techniczno-ekonomiczne i medyczne uwarunkowania oceny stanu i koncepcji racjonalnej restrukturyzacji szpitali na przykładzie Regionu Wielkopolskiego POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany