Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza molekularna genu/genów odpowiedzialnych za determinację i zróżnicowanie pierwotnej gonady w przypadkach aberracji liczbowych i strukturalnych chromosomów płciowych AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza molekularna nietypowych rekombinacji genu TCRë wykrytych u pacjentów z ostrymi białaczkami z mieszaną ekspresją antygenów powierzchniowych INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza morfometryczna tarczy nerwu wzrokowego w jaskrze pierwotnej otwartego kąta z wykorzystaniem techniki planimetrii komputerowej AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości realizacji tranzystorowego falownika rezonansowego o parametrach odpowiadających realizacji technicznej układu lampowego Luftmat-Met-3.3 (3.3 kW) POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości zastosowania specjalnych rozwiązań elastycznych konstrukcji cienkościennych - ścian i przegród - w nadbudowie statku POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza nadmiarowych szumów w laserach zwierciadlanych oraz z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym współpracujących ze światłowodowymi sieciami telekomunikacyjnymi POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza nieustalonych procesów wymiany ciepła i masy w chłodniczym urządzeniu sprężarkowym, pracującym w systemie dwustanowej regulacji temperatury POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza parametrów przygotowania i hydrotransportu wysokozagęszczonych mieszanin podsadzkowych uzyskiwanych z odpadów przemysłowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza polimorfizmu genu przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) w nadciśnieniu tętniczym sodowrażliwym POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza i badania struktur przekształtników sieciowych jedno- i dwukierunkowych sterowanych metodą PWM POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza wybranych układów sterowania wektorowego silników indukcyjnych klatkowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza pozaekonomicznych czynników wpływających na spożycie żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK O ŹYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesów niszczenia i opracowanie sposobów ochrony przed korozją stali Cr-Mn w środowiskach ciekłych poprzez modyfikacę stanu fizykochemicznego ich powierzchni POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, METALURGII, TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesów wydzieleniowych podczas odpuszczania stali narzędziowych typu WCLV z azotem i ich wpływ na własności INSTYTUT METALURGII ŹELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA decyzja - zakwalifikowany
Analiza przydatności metody elementów skończonych oraz metody zespolonych liczb falowych do projektowania i analizy rezonatorów kwarcowych paskowych INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza sekwencji genu CD18 w celu identyfikacji mutacji wpływających na odporność bydła INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU decyzja - zakwalifikowany
Analiza stanu cieplno-wytrzymałościowego kotła w czasie rozruchu i wyłączania kotła z ruchu POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza stopnia uszkodzeń indukowanych czynnikami genotoksycznymi i sprawności naprawy DNA w limfocytach krwi obwodowej w przypadku raka piersi przy zastosowaniu elektroforezy pojedynczych komórek (COMET ASSAY) INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza strukturalnych aspektów korozji w mosiądzach jednofazowych POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza teoretyczna i eksperymentalna własności dynamicznych modelowego wrzeciennika szlifierki podpartego w łożyskach gazowych o nieograniczonej sztywności POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany