Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Alleopatyczne i konkurencyjne oddziaływania gatunków odmian traw gazonowych w mieszankach i ich wpływ na aspekt użytkowy trawników . AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Aminokwasy amfifiliczne. Synteza i zastosowanie do syntezy peptydomimetyków INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analityczny model stabilizacji atomu w polu elektromagnetycznym o częstości podprogowej UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza cech cyklu życiowego różanki, Rhodeus sericeus amarus UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Analiza chorologiczna dendroflory Sudetów Wschodnich INSTYTUT DENDROLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza dopplerowskiego sygnału przepływu w modelach zwężonych naczyń tętniczych krwi POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza dwukierunkowego efektu pamięci kształtu dla stopu NiTi i białka flagelliny POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamicznego oddziaływania wiatru na wybrane konstrukcje wiszące w warunkach sprężeń aerodynamicznych POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII BUDOWLANEJ I SANITARNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza fraktalna wiatru słonecznego CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza funkcji genów C.jejuni kodujących immunopozytywne białka - konstrukcja izogenicznych delecyjnych mutantów w genach cabA i cacA UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza genetyczna i fenotypowa białego umaszczenia lisa polarnego (Alopex lagopus L.) AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Analiza i badania struktur układu sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM) POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza i projektowanie układów napędowych zorientowane na kształtowanie cech eksploatacyjnych i niezawodnościowych INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza i symulacja chaosu deterministycznego w dynamicznym modelu zawieszenia silnika INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza i synteza energooszczędnego układu tranzystorowego do nagrzewania indukcyjnego POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza ichnofabrics w utworach fliszowych Karpat polskich UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza koordynacji między kończynami w odniesieniu do aktywności EMG mięśni zginaczy i prostowników w trakcie lokomocji swobodnej u szczura INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza mechanizmu konkurencji między modami przestrzennymi w półprzewodnikowym laserze szerokokontaktowym INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza metod różnicowych globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego (GNSS) w aspekcie ich przydatności do wyznaczania pozycji dla potrzeb nawigacji i inżynierii morskiej AKADEMIA MORSKA W GDYNI decyzja - zakwalifikowany
Analiza mikropaleontologiczna i biostratygrafia tzw. warstw radiolariowych w utworach jednostki śląskiej Karpat Zewnętrznych na podstawie promienic (Radiolaria) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII decyzja - zakwalifikowany