Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badanie polimorfizmu cyklooksygenaz (COX-1 i COX-2) u osób tolerujących i nadwrażliwych na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI decyzja - zakwalifikowany
Badanie postępu zmian karbonatyzacyjnych w betonie zwykłym o określonej klasie POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badanie pozostałości fosforanu 1-(2,4-dichlofenylo)-2 bromowinylo-dietylu w produktach pszczelich w aspekcie stosowania tego związku jako środka warroabójczego INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badanie procesu rozdrabniania odpadów gumy cięciem hiperboloidalnym w aspekcie wykorzystania otrzymanego proszku gumowego do napełniania wybranych tworzyw termoplastycznych AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badanie procesów transportowych w zbiornikach zaopatrzonych w mieszadła i wężownice pionowe POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie produkcji mezonów wektorowych z dużym przekazem czteropędu w eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie produkcji par hadronów i leptonów w oddziaływaniach ââ w akceleratorze LEP UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie pulsacji kosmicznych źródeł promieniowania gamma: od SIGMY do INTEGRALa CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN decyzja - zakwalifikowany
Badanie radiacyjnej wymiany ciepła w izolacjach POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badanie reakcji związków glinoorganicznych z tlenem molekularnym. Synteza, struktura i reaktywność alkilonadtlenkowych związków glinu POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badanie rozkładów mionów w wielkich pękach promieniowania kosmicznego w ramach niemiecko-polskiego eksperymentu KASCADE w Karlsruhe (RFN) INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA decyzja - zakwalifikowany
Badanie ruchu plemników w oparciu o zastosowanie komputerowej analizy obrazów AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Badanie ruchów reorientacyjnych i tunelowania grup molekularnych w materii skondensowanej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badanie skuteczności programowania genetycznego w optymalizacji neuro-komputerowego systemu wspomagania diagnostyki USG sutka ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WEJHEROWIE decyzja - zakwalifikowany
Badanie składu jakościowego wód podziemnych, gleb i roślin w otoczeniu wysypiska odpadów komunalnych AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU decyzja - zakwalifikowany
Badanie stanu D w funkcji falowej 6Li przy użyciu reakcji przekazu (6Li,d) oraz(6Li,Ó) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badanie stanu nosicielstwa szczepów N. meningitidis, H. influenzae i S. pneumoniae w jamie nosowo-gardłowej zdrowych osób dorosłych i dzieci oraz charakterystyka wyizolowanych szczepów CENTRALNE LABORATORIUM SUROWIC I SZCZEPIONEK decyzja - zakwalifikowany
Badanie stanów przejściowych układu wymiany ładunku w silniku turbodoładowanym o zapłonie samoczynnym z zastosowaniem metody analizy egzergetycznej POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badanie struktury kompleksu cytochrom c - NO metodami impulsowego EPR UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Badanie układów dwu- i trój- fermionowych metodą funkcji skorelowanych UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany