Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania własności strukturalnych niestechiometrycznego GaAs otrzymywanego metodą implantacji wysokoenergetycznych jonów As lub Ga UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania założeń racjonalnej gospodarki zasobami genowymi storczykowatych (Orchidaceae) w Polsce jako znaczącej grupy roślin wśród gatunków chronionych UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania zjawisk łączeniowych w rozdzielczych sieciach elektroenergetycznych średnich napięć w aspekcie zastosowań nowoczesnych technik łączeniowych i optymalizacji układów ochrony przeciwprzepięciowej INSTYTUT ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie CuInSe2 i półprzewodników pokrewnych w aspekcie zastosowań fotowoltaicznych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie adsorpcji kwasu benzoesowego na poli- i monokrystalicznych elektrodach srebrnych metodami radiometrycznymi i elektrochemicznymi UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badanie anormalnego rozrostu ziarn w spiekach Ó-Al2O3 o podwyższonej gęstości POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie asynchronicznych układów podwójnych późnych typów widmowych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie czynników wpływających na powstanie oraz na strukturę przepływu w oderwaniu spowodowanym oddziaływaniem prostopadłej fali uderzeniowej z turbulentną warstwą przyścienną INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badanie dwuatomowych kompleksów zderzeniowych typu metal - gaz szlachetny UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie dynamiki dwuwarstwowego modelu ogólnocyrkulacyjnego atmosfery i dynamiki tzw. atraktora atmosferycznego PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE AVIOMET SP. Z O.O. decyzja - zakwalifikowany
Badanie dynamiki przejść fazowych układów z rozmytym czasem relaksacji UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badanie dynamiki wiązań wodorowych w oparciu o widma podczerwone modelowych kryształów molekularnych UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badanie gęstej i gorącej materii jądrowej powstającej w zderzeniach ciężkich jąder (208Pb-208Pb) przy energii 33 TeV; eksperyment Na 49 w CERN UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie hydrodynamiki przepływu pęcherzy gazowych i opracowanie metod ich usuwania z cieczy o dużych lepkościach POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badanie hydromechaniki podczas procesu wrzenia w przepływie w zastosowaniu do reaktora jądrowego MARIA INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie i analiza parametrów struktury usypanego złoża paliwa stałego POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie i udoskonalenie polowych grawimetrów balistycznych TBG oraz wykorzystanie ich do wyznaczenia standardu podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII decyzja - zakwalifikowany
Badanie i zapobieganie zjawiskom erozyjnym w terenach górskich w aspekcie projektowania ujęć wodociągowych AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI decyzja - zakwalifikowany
Badanie mechanizmu i efektów eksplozji cieplnych w przemyśle i przyrodzie POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badanie mechanizmu indukcji różnicowania komórek prawidłowych i nowotworowych przez witaminę D i jej nowe pochodne INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN decyzja - zakwalifikowany