Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12"Eksperyment ZEUS".Analiza fizyczna i monitor świetlności LUMI
Konkurs 12

"Eksperyment ZEUS".Analiza fizyczna i monitor świetlności LUMI

Numer wniosku: 2 P03B 106 12
Kierownik: prof.zw.dr hab. Andrzej Eskreys
Instytucja realizująca: INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Fizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 40 000
Konkurs: 12