Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie mechanizmu indukcji różnicowania komórek prawidłowych i nowotworowych przez witaminę D i jej nowe pochodne
Konkurs 12

Badanie mechanizmu indukcji różnicowania komórek prawidłowych i nowotworowych przez witaminę D i jej nowe pochodne

Numer wniosku: 4 P05A 063 12
Kierownik: prof.dr hab. Czesław Radzikowski
Instytucja realizująca: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 42 650
Konkurs: 12