Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie mechanizmu i efektów eksplozji cieplnych w przemyśle i przyrodzie
Konkurs 12

Badanie mechanizmu i efektów eksplozji cieplnych w przemyśle i przyrodzie

Numer wniosku: 8 T10B 039 12
Kierownik: prof.ndzw.dr hab.inż Tadeusz Fodemski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 125 000
Konkurs: 12