Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie i zapobieganie zjawiskom erozyjnym w terenach górskich w aspekcie projektowania ujęć wodociągowych
Konkurs 12

Badanie i zapobieganie zjawiskom erozyjnym w terenach górskich w aspekcie projektowania ujęć wodociągowych

Numer wniosku: 5 P06H 026 12
Kierownik: dr hab.inż. Czesław Lipski
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 12