Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie i analiza parametrów struktury usypanego złoża paliwa stałego
Konkurs 12

Badanie i analiza parametrów struktury usypanego złoża paliwa stałego

Numer wniosku: 8 T10B 042 12
Kierownik: prof.dr hab. inż. Stefan Postrzednik
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 89 000
Konkurs: 12