Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie hydromechaniki podczas procesu wrzenia w przepływie w zastosowaniu do reaktora jądrowego MARIA
Konkurs 12

Badanie hydromechaniki podczas procesu wrzenia w przepływie w zastosowaniu do reaktora jądrowego MARIA

Numer wniosku: 8 T10B 024 12
Kierownik: dr hab.inż. Andrzej Rasmus
Instytucja realizująca: INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 13 000
Konkurs: 12