Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie hydrodynamiki przepływu pęcherzy gazowych i opracowanie metod ich usuwania z cieczy o dużych lepkościach
Konkurs 12

Badanie hydrodynamiki przepływu pęcherzy gazowych i opracowanie metod ich usuwania z cieczy o dużych lepkościach

Numer wniosku: 3 T09C 014 12
Kierownik: prof.ndzw.dr hab.inż Marek Dziubiński
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 155 800
Konkurs: 12