Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie dynamiki wiązań wodorowych w oparciu o widma podczerwone modelowych kryształów molekularnych
Konkurs 12

Badanie dynamiki wiązań wodorowych w oparciu o widma podczerwone modelowych kryształów molekularnych

Numer wniosku: 3 T09A 025 12
Kierownik: Prof.dr hab. Henryk Flakus
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 000
Konkurs: 12