Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie dynamiki przejść fazowych układów z rozmytym czasem relaksacji
Konkurs 12

Badanie dynamiki przejść fazowych układów z rozmytym czasem relaksacji

Numer wniosku: 2 P03B 030 12
Kierownik: prof.dr hab. Jerzy Zioło
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Fizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 12