Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badanie anormalnego rozrostu ziarn w spiekach Ó-Al2O3 o podwyższonej gęstości
Konkurs 12

Badanie anormalnego rozrostu ziarn w spiekach Ó-Al2O3 o podwyższonej gęstości

Numer wniosku: 7 T08A 040 12
Kierownik: prof.dr hab. Krzysztof Kurzydłowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 29 900
Konkurs: 12