Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania założeń racjonalnej gospodarki zasobami genowymi storczykowatych (Orchidaceae) w Polsce jako znaczącej grupy roślin wśród gatunków chronionych
Konkurs 12

Badania założeń racjonalnej gospodarki zasobami genowymi storczykowatych (Orchidaceae) w Polsce jako znaczącej grupy roślin wśród gatunków chronionych

Numer wniosku: 6 P04G 101 12
Kierownik: dr Leszek Bernacki
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 46 200
Konkurs: 12