Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania podwzgórzowej dystrybucji i ekspresji syntetazy tlenku azotu oraz morfologicznych podstaw wzajemnych interakcji czynnościowych neuronów NO-ergicznych z LHRH-, NPY-, VIP-immunoreaktywnymi u cyklicznych i owariektomizowanych traktowanych ...
Konkurs 12

Badania podwzgórzowej dystrybucji i ekspresji syntetazy tlenku azotu oraz morfologicznych podstaw wzajemnych interakcji czynnościowych neuronów NO-ergicznych z LHRH-, NPY-, VIP-immunoreaktywnymi u cyklicznych i owariektomizowanych traktowanych ...

Numer wniosku: 5 P06K 031 12
Kierownik: dr Jarosław Całka
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Weterynaryjnych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 36 750
Konkurs: 12