Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nowej głowicy do impulsowego zagęszczania mas formierskich
Konkurs 12

Badania nowej głowicy do impulsowego zagęszczania mas formierskich

Numer wniosku: 7 T07C 041 12
Kierownik: prof.zw.dr hab.inż. Zdzisław Samsonowicz
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budowy Maszyn
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 231 760
Konkurs: 12