Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad zdolnością komórek do wytwarzania cytokin w różnych stadiach kiły i ich udział w odporności przeciwkiłowej (PRO OTORSKI)
Konkurs 12

Badania nad zdolnością komórek do wytwarzania cytokin w różnych stadiach kiły i ich udział w odporności przeciwkiłowej (PRO OTORSKI)

Numer wniosku: 4 P05B 023 12
Kierownik: doc.dr hab. Jadwiga Podwińska
Instytucja realizująca: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Klinicznych Niezabiegowych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 12