Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad zawartością i rozmieszczeniem DNA w plemnikach ludzkich
Konkurs 12

Badania nad zawartością i rozmieszczeniem DNA w plemnikach ludzkich

Numer wniosku: 4 P05E 068 12
Kierownik: prof.dr hab. Jerzy Warchoł
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 12