Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad zastosowaniem wybranych metod pogłębionego utleniania i biodegradacji do unieszkodliwiania związków nitrowych zawartych w ściekach z produkcji trotylu
Konkurs 12

Badania nad zastosowaniem wybranych metod pogłębionego utleniania i biodegradacji do unieszkodliwiania związków nitrowych zawartych w ściekach z produkcji trotylu

Numer wniosku: 3 T09C 007 12
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Biń
Instytucja realizująca: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 200 000
Konkurs: 12