Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu w pracach kolekcji kultur
Konkurs 12

Badania nad zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu w pracach kolekcji kultur

Numer wniosku: 5 P06G 004 12
Kierownik: dr inż. Danuta Juszczakiewicz
Instytucja realizująca: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 221 000
Konkurs: 12