Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad współwystępowaniem i dynamiką sezonową pasożytów drobnych ssaków
Konkurs 12

Badania nad współwystępowaniem i dynamiką sezonową pasożytów drobnych ssaków

Numer wniosku: 6 P04F 033 12
Kierownik: mgr Grzegorz Karbowiak
Instytucja realizująca: INSTYTUT PARAZYTOLOGII IM. WITOLDA STEFAŃSKIEGO PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 10 000
Konkurs: 12