Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad współdziałaniem czynników warunkujących efektywność chowu bydła mlecznego
Konkurs 12

Badania nad współdziałaniem czynników warunkujących efektywność chowu bydła mlecznego

Numer wniosku: 5 P06E 060 12
Kierownik: prof.zw.dr hab. Jerzy Juszczak
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 93 700
Konkurs: 12