Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad warunkami pobierania, obróbki i przechowywania krwi pępowinowej przeznaczonej do przeszczepiania
Konkurs 12

Badania nad warunkami pobierania, obróbki i przechowywania krwi pępowinowej przeznaczonej do przeszczepiania

Numer wniosku: 4 P05E 076 12
Kierownik: prof.dr hab. Wiesław Jędrzejczak
Instytucja realizująca: CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ Z POLIKLINIKĄ W WARSZAWIE
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 12