Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad utrzymaniem w sprawności rolniczo-przyrodniczej trwałych użytków zielonych w Sudetach przy pomocy zabiegów agro- i zootechnicznych.
Konkurs 12

Badania nad utrzymaniem w sprawności rolniczo-przyrodniczej trwałych użytków zielonych w Sudetach przy pomocy zabiegów agro- i zootechnicznych.

Numer wniosku: 6 P04G 045 12
Kierownik: dr inż. Andrzej Ćwikła
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 75 400
Konkurs: 12