Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad syntezą oraz elektrochemicznymi i fizykochemicznymi właściwościami interkalacyjnych związków grafitu i ich pochodnych w aspekcie zastosowania w chemicznych źródłach prądu i elektrokatalizie
Konkurs 12

Badania nad syntezą oraz elektrochemicznymi i fizykochemicznymi właściwościami interkalacyjnych związków grafitu i ich pochodnych w aspekcie zastosowania w chemicznych źródłach prądu i elektrokatalizie

Numer wniosku: 3 T09B 051 12
Kierownik: dr hab. Jan Skowroński
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Chemii Technicznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 145 000
Konkurs: 12