Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad spożyciem magnezu i stanem odżywienia tym pierwiastkiem u dzieci w wieku 7-15 lat chorych na celiakię
Konkurs 12

Badania nad spożyciem magnezu i stanem odżywienia tym pierwiastkiem u dzieci w wieku 7-15 lat chorych na celiakię

Numer wniosku: 4 P05D 055 12
Kierownik: doc.dr hab. Hanna Kunachwicz
Instytucja realizująca: INSTYTUT ŹYWNOŚCI I ŹYWIENIA IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 155 000
Konkurs: 12