Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad skróceniem okresu międzypokoleniowego u owiec przy użyciu technologii pozaustrojowego dojrzewania i zapłodnienia oocytów jagnięcych
Konkurs 12

Badania nad skróceniem okresu międzypokoleniowego u owiec przy użyciu technologii pozaustrojowego dojrzewania i zapłodnienia oocytów jagnięcych

Numer wniosku: 5 P06D 011 12
Kierownik: prof.dr hab. Marian Tischner
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 184
Konkurs: 12