Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad składem chemicznym, enzymatycznym, frakcjonowaniem i działaniem biologicznym włókna pokarmowego rzepaków podwójnie ulepszonych
Konkurs 12

Badania nad składem chemicznym, enzymatycznym, frakcjonowaniem i działaniem biologicznym włókna pokarmowego rzepaków podwójnie ulepszonych

Numer wniosku: 5 P06E 046 12
Kierownik: prof.dr hab. Maria Rakowska
Instytucja realizująca: INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 33 200
Konkurs: 12